logotype
  • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
  • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
  • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

ZOL o profilu ogólnym dla pacjentów nie wymagających wentylacji

Celem działalności naszych placówek jest pomoc osobom starszym i przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie jak największej sprawności fizycznej i samodzielności. Dotyczy to osób, które mają ukończony proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają hospitalizacji jednak ze względu na stan zdrowia wymagają nadal całodobowej, specjalistycznej opieki. 

Wszystkie nasze oddziały zapewniają całodobową opiekę pielęgniarską, opiekę lekarską i rehabilitacyjną. Współpracują z nami także logopedzi, psychologowie i terapeuci zajęciowi. Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz miejsca komercyjne – pełnopłatne. 

Aby umieścić pacjenta w naszej placówce należy dostarczyć do któregoś z naszych sekretariatów komplet następujących dokumentów :

- skierowanie do ZOL wystawione przez lekarza POZ lub lekarza prowadzącego w szpitalu
- wywiad środowiskowy
- ocena pacjenta w skali Barthel
- dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ
- ksero odcinka renty bądź emerytury
- pisemna zgoda na umieszczenie w ZOL
- dane adresowe przychodni pacjenta i jego lekarza POZ
- pełnomocnictwo 
- dane personalne osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL

2024  Serdeczna Troska