logotype
 • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
 • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
 • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dzieci i młodzieży

Od dnia 01.08.2011 r. posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakładzie opiekuńczo leczniczym dla dzieci i młodzieży.

Działalność

W naszym zakładzie opiekujemy się dziećmi, które mają zakończony proces diagnozowania oraz leczenia szpitalnego i nie muszą przebywać w szpitalu, jednak z powodu ich złego stanu zdrowia, stopnia niepełnosprawności wymagają stałej profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej.

Wszystkim dzieciom zapewniamy wieloprofilową terapię, w tym różnorodne oddziaływania edukacyjne mające na celu przywrócenie ich sprawności w maksymalnym stopniu jaki jest możliwy. Współpracują z nami w tym zakresie lekarze i pielęgniarki, logopedzi, rehabilitanci, terapeuta zajęciowy oraz psycholog. 

Jakie są warunki przyjęcia ?

Aby umieścić dziecko w naszym zakładzie niezbędne jest skompletowanie i dostarczenie do nas następujących dokumentów :

 • skierowanie od lekarza stwierdzające, że kierowane dziecko wymaga całodobowej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej oraz nie wymaga hospitalizacji 
 • wypełniona skala Barthel 
 • wywiad pielęgniarki przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową lub w oddziale szpitalnym - jeśli dziecko przebywa w danej chwili w szpitalu
 • kopie kart informacyjnych z dotychczasowego leczenia szpitalnego
 • oryginał karty szczepień
 • pisemna zgoda na ewentualne leczenie szpitalne, objęcie dziecka opieką pielęgniarską oraz szczepienia obowiązkowe i nadobowiązkowe
 • aktualne wyniki badań : OB, morfologia, mocz (badanie ogólne), zdjęcie rtg klatki piersiowej
 • pisemna zgoda na umieszczenie dziecka w ZOL podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego 
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • odpis aktu urodzenia dziecka z pieczątką na odwrocie, potwierdzający jego adres stałego zameldowania oraz PESEL
 • ksero dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego
 • dokument sądowy potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego
 • zaświadczenie o wysokości zarobków
 • dane do kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym

 

2024  Serdeczna Troska