logotype
  • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
  • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
  • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

O nas

W sektorze opieki długoterminowej działamy od 2000 roku. Prowadzimy działalność w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dysponujemy także miejscami komercyjnymi.

Naszym celem i głównym założeniem od chwili, w której zrodziła się myśl o utworzeniu pierwszego oddziału Serdecznej Troski, było stworzenie miejsca innego niż wszystkie tego typu placówki. Chcieliśmy zburzyć pewne stereotypy, wyjść naprzeciw oczekiwaniom i pokazać, że światowe standardy w opiece długoterminowej wcale nie są w naszych warunkach nieosiągalne.

Od tamtej pory nieustannie staramy się rozwijać naszą ofertę i poszerzać działalność o nowe oddziały. Zadowolenie naszych pacjentów i ich bliskich każdego dnia wzmacnia w nas poczucie, że w swoich staraniach podążamy we właściwym kierunku. Wyposażamy nasze oddziały w nowoczesne urządzenia wspomagające opiekę i pielęgnację chorych, starając się tym samym w maksymalny sposób zwiększać komfort ich życia i usprawniać pracę naszego personelu.

Zwracamy szczególną uwagę na dobór osób, które z nami współpracują. Doświadczenie, wiedza, umiejętności w zakresie leczenia, opieki i pielęgnacji to jedno - niezwykle istotne jest jednak dla nas także odpowiednie podejście do pacjenta dla którego często z dnia na dzień nasz oddział staje się nowym domem. Komfort psychiczny jest bardzo istotnym elementem na każdym etapie leczenia i rehabilitacji, dlatego staramy się robić wszystko co naszej mocy aby nasi podopieczni czuli się u nas jak najlepiej.

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, jako jedna z pierwszych jednostek udzielających świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w Polsce, w 2003 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001:2000 (obecnie 9001:2015). System funkcjonuje w firmie nieprzerwanie od ponad 20 lat.

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Spółka SERDECZNA TROSKA w Krakowie świadczy usługi opiekuńczo-leczniczo-pielęgnacyjne nad osobami cierpiącymi na dolegliwości wieku starczego lub ciężkie choroby przewlekłe dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Świadczy również usługi medyczne w zakresie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz usługi medyczne w zakresie opieki paliatywnej.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług, Zarząd Spółki SERDECZNA TROSKA podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu w podległych jej placówkach systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001:2015.

Spełniając wymagania powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

Zadania stojące przed placówkami opiekuńczo-leczniczo-pielęgnacyjnymi Spółki SERDECZNA TROSKA w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:

  • poprawę jakości opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
  • poprawę warunków socjalno-bytowych pacjentów i podopiecznych,
  • poprawę warunków pracy personelu,
  • poprawę komunikacji wewnętrznej i między rodziną pacjenta a ośrodkiem,
  • rozwiązywanie problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
  • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością poprzez udzielanie świadczeń pielęgniarskich we współpracy z lekarzem rodzinnym,
  • wyposażenie komórek w aparaturę medyczną i rehabilitacyjną.

Zarząd Spółki SERDECZNA TROSKA w Krakowie, dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu, weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Polityka jakości jest znana całemu personelowi ośrodka oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym  pacjentom i ich rodzinom.

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest szczegółowo analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Zarząd Spółki SERDECZNA TROSKA.

 

Prezes Zarządu

Spółki Serdeczna Troska

 

Kraków, 09-04-2019 rok

2024  Serdeczna Troska