logotype
  • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
  • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
  • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

Lista dokumentów do pobrania

 WAŻNE DLA PACJENTÓW I CZŁONKÓW ICH NAJBLIŻSZEJ RODZINY:

Szanowni Państwo,

                Pamiętajcie o tym, że często od momentu skierowania Pacjenta do chwili jego przyjęcia do ZOL następuje dość znaczny upływ czasu.

Może się zdarzyć, że przed przyjęciem do zakładu lub w trakcie pobytu w nim Pacjent może utracić zdolność do samodzielnego decydowania o sobie. Dlatego w dobrze pojętym interesie Pacjenta najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze ustanowienia dla Niego pełnomocnika (osoba bliska), który takie decyzje będzie mógł podejmować. Najpewniejszą formą będzie pełnomocnictwo notarialne.

                W przeciwnym wypadku przy przyjęciu do ZOL lub w czasie Jego pobytu w ZOL, jeżeli Pacjent nie będzie w stanie samodzielnie podejmować decyzji, jedynym wyjściem będzie skierowanie sprawy do sądu opiekuńczego celem ustanowienia dla Niego opiekuna.

 

Pacjenci ubiegający się o miejsce w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym:

Pacjenci ubiegający się o wentylację mechaniczną w domu:

Pacjenci ubiegający się o miejsce w oddziale opieki paliatywnej:

2024  Serdeczna Troska